VILKÅR OG BETINGELSER

Gjeldende dato: 14 februar 2018

Velkommen til nettstedet til Aveda Norway (www.aveda.no) (“Nettstedet”).

Aveda Norway Online tilbyr innholdet og tjenestene på nettstedet i henhold til følgende vilkår og betingelser, våre retningslinjer for personvern samt andre vilkår, betingelser og retningslinjer som du måtte finne på nettstedet i forbindelse med visse funksjoner, kampanjer og kundeservice, som alle er den del av og inkludert i disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår og betingelser"). Ved tilgang til eller bruk av siden, anerkjenner du å ha lest, forstått og sagt deg enig i, uten begrensning eller betingelser, å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

1. Personvern

Les våre retningslinjer for personvern, slik at du forstår hvordan vi ivaretar personvern.

2. Produkter og tjenester for personlig bruk

Produkter og tjenester som beskrives på nettstedet, samt eventuelle prøver som vi gir deg, er kun for personlig bruk. Du kan ikke selge eller videreselge produkter, tjenester eller prøver som du mottar fra oss. Vi forebeholder oss retten til, med eller uten varsel, å annullere eller redusere antall produkter eller tjenester som du mottar, hvis disse etter vårt skjønn kan føre til brudd på våre vilkår og betingelser.

3. Nøyaktig informasjon

Vi forsøker å være så nøyaktige som mulig når vi beskriver produkter på nettstedet. Likevel garanterer vi ikke, i den grad loven tillater det, at produktbeskrivelser, farger, informasjon eller annet innhold på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller feilfritt.

4. Intellektuell eiendom

All informasjon og alt innhold tilgjengelig på nettstedet, samt hovedtrekkene, inkludert, uten begrensning, varemerker, logoer, tjenestemerker, tekst, grafikk, knappeikoner, bilder, lydklipp, datasamlinger og programvare, samt samlingen av alle disse ("Innholdet") tilhører Aveda Norway Online, våre tilknyttede enheter, partnere eller lisensgivere, og er beskyttet av nasjonal lov samt amerikanske og internasjonale lover, inkludert lover om opphavsrett og varemerker.

Bortsett fra det som er fastsatt i de begrensede rettighetene i avsnitt 5, eller i den grad det tillates av gjeldende lovgivning, kan ikke innholdet eller noen del av nettstedet bli brukt, reprodusert, duplisert, kopiert, solgt, videresolgt, endret eller på annen måte utnyttet, helt eller delvis, til noe formål uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndsgodkjenning.

5. Begrensede bruksrettigheter

I den grad det tillates ifølge loven, gir vi deg begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til tilgang og personlig bruk av nettstedet. Den begrensede retten inkluderer ikke rett til å: (a) utvikle eller bruke rammeteknikker til å omslutte nettstedet eller noen del av det; (b) reprodusere, omfordele, overføre, selge, lisensiere eller laste ned nettstedet eller noe eller alt av innholdet (med unntak av caching eller det som er nødvendig for å se nettstedet; (c) bruke nettstedet eller noe eller alt av innholdet til annet enn personlig bruk; (d) endre, rekonstruere (reverse engineering) eller lage avledet materiale basert på enten nettstedet eller noe eller alt av innholdet; (e) samle inn kontoinformasjon til fordel for deg eller en annen part; (f) bruke metakoder eller noen annen "skjult tekst" som bruker noe eller alt av innholdet, eller (g) bruke programvareroboter, "edderkopper", søkeroboter eller lignende verktøy for datainnsamling eller -uthenting, eller utføre noen annen aktivitet som på urimelig vis belaster vår infrastruktur.

I den grad det tillates av loven, gis du en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til nettstedets startside, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Et nettsted som kobler til vårt nettsted, (i) kan koble til vår startside, men kan ikke gjengi vårt innhold, (ii) kan ikke implisere at vi godkjenner et slikt nettsted eller dets tjenester og produkter, (iii) kan ikke gi en uriktig fremstilling av dets forhold til oss, (iv) kan ikke ha innhold som kan anses å være usmakelig, uanstendig, støtende eller kontroversielt, og kan kun ha innhold som er lovlig og som passer til alle aldre, (v) kan ikke fremstille oss eller våre produkter eller tjenester på feilaktig, misvisende, nedsettende eller på annen måte støtende eller upassende måte, eller forbinde oss med uønskede produkter, tjenester eller meninger, (vi) kan ikke koble til noen annen side enn startsiden på vårt nettsted. Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, be deg om å fjerne eventuelle koblinger til nettstedet. Hvis vi kommer med en slik anmodning må du øyeblikkelig fjerne en slik kobling og avslutte enhver kobling, med mindre vi har gitt en egen skriftlig og uttrykkelig godkjenning av gjenopptakelse av koblingen.

6. Brukers plikter og ansvar

Ved tilgang til og bruk av nettstedet må du etterleve disse vilkårene og betingelsene og de spesielle advarslene eller instruksjonene om tilgang eller bruk som finnes på nettstedet. . Du kan ikke på noen måte endre informasjon, påstander eller annet innhold eller tjenester som vises på dette nettstedet, og du kan ikke på noen måte skade nettstedets integritet eller drift. Uten innvirkning på den generelle gyldigheten av andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, skal du, dersom du bevisst eller ved uaktsomhet forsømmer noen av pliktene som pålegges i disse vilkårene og betingelsene eller i våre retningslinjer for personvern og i den grad loven tillater det, ha ansvar for alle tap og skader dette kan påføre Aveda Norway Online og våre tilknyttede enheter.

7. Koblinger til tredjeparter

Vi tar ikke ansvar for innholdet på noen nettsider utenom vårt nettsted, og heller ikke for andre nettsteder som er koblet til eller fra vårt nettsted. Koblinger som vises på vårt nettsted, er kun ment som en praktisk hjelp, og er ikke noen godkjenning fra oss, våre tilknyttede enheter eller våre partnere av innhold, produkter, tjenester eller leverandører. Dine egne koblinger til eller fra andre nettsider eller nettsteder skjer på eget ansvar. Vi er på ingen måte ansvarlige for å undersøke og vurdere, og vi gir ingen garantier for, tilbudene på andre nettsider eller nettsteder som er koblet til eller fra vårt eget nettsted, og vi tar ikke noe ansvar for slike nettsiders handlinger, innhold, produkter eller tjenester, inkludert, uten begrensning, deres retningslinjer for personvern eller vilkår og betingelser. Du bør gjennomgå nøye vilkår og betingelser samt retningslinjer for personvern for alle andre nettsider/-steder du besøker.

8. Spesielle funksjoner og arrangementer

Nettstedet kan tilby bestemte funksjoner og arrangementer (som konkurranser, sweepstakes eller andre tilbud) som kan (a) være underlagt vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer i tillegg til eller i stedet for disse vilkårene og betingelsene; og (b) bli tilbudt av oss eller tredjeparter. Hvis dette er tilfellet, vil vi gi deg beskjed om dette og hvis du ønsker å dra nytte av disse tilbudene, sier du deg enig i at disse tilbudene vil være underlagt slike tilleggsvilkår eller separate vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer.

9. Innsendt materiell

Vi avviser i prinsippet uoppfordrede forslag og ideer. Ikke desto mindre vil alle spørsmål, tilbakemeldinger, ideer eller annen informasjon du sender oss (samlet kalt "Innsendt materiell") bli behandlet som offentlig og ikke-konfidensiell. I henhold til våre retningslinjer for personvern, og i den grad det er tillatt ifølge loven, gir du oss herved, ved overføring eller innsending av materiell, en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar rett til å kopiere, bruke, reprodusere, endre, tilpasse, oversette, publisere, lisensiere, distribuere, selge eller tildele innsendingen etter eget forgodtbefinnende, inkludert, men ikke begrenset til, delvis eller fullstendig kopiering, oppretting av avledet materiell, distribusjon og visning av innsendt materiell i alle former, media eller teknologi, for tiden kjent eller, hvis dette tillates av loven, utviklet senere, alene eller som en del av andre arbeider, eller å bruke innsendingen innenfor eller i forbindelse med våre produkter eller tjenester i hele gyldighetsperioden for gjeldende åndsverksrettighet. Du er også inneforstått med at ditt innsendte materiell ikke vil returneres og at vi i den grad det er tillatt ifølge loven kan bruke ditt innsendte materiell og alle ideer, konsepter eller kunnskap som det inneholder, til ethvert formål, inkludert, uten begrensning, utvikling, produksjons, distribusjon og markedsføring av produkter.

Hvis du sender inn materiell, bekrefter og garanterer du at du eier eller kontrollerer rettighetene til innsendingen. Du bekrefter og garanterer videre at slikt innsendt materiell ikke er eller inneholder programvarevirus, kommersielle henvendelser, kjedebrev, masse-e-poster eller annen form for "søppelpost". Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for en annen person eller enhet, eller på annen måte mislede oss angående opphavet til det innsendte materiellet. Du samtykker i å holde oss skadeløse for alle krav som måtte oppstå i forbindelse med rettigheter til innsendt materiell eller skader som oppstår på bakgrunn av slikt innsendt materiell.

10. Brukerinnhold

Når du overfører, laster opp, legger inn, sender e-post eller på annet vis gjør data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, bilder, videoer, meldinger eller annet materiale ("Brukerinnhold") tilgjengelig på nettstedet, er du alene ansvarlig for slikt brukerinnhold. Slikt brukerinnhold innebærer en innsending ifølge avsnitt 9. Dette betyr at alle tredjeparter, og ikke vi, alene er ansvarlig for alt brukerinnhold de legger ut på nettstedet. Du samtykker til å ikke engasjere deg i eller bistå eller oppmuntre andre til å sende inn, laste opp, legge ut, sende e-post eller på annet vis gjøre tilgjengelig brukerinnhold på nettstedet som (a) er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, nedsettende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, pornografisk, injurierende, påtrengende, hatefullt, rasistisk, etnisk eller på annet vis forkastelig; (b) du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til noen lov eller kontraktsmessig eller forvaltningsmessig forhold; (c) du vet er falskt, unøyaktig eller villedende; (d) du har blitt kompensert for eller gitt en godtgjørelse for av en tredjepart; eller (e) krenker eventuelle patenter, varemerker, handelshemmeligheter, opphavsretter eller andre eiendomsretter til andre parter. I tillegg samtykker du til å ikke overføre, laste opp, legge ut, sende per e-post, eller på annet vis gjøre tilgjengelig, eventuelle programvarevirus, uautorisert reklame eller salgsfremmende materiell, inkludert kjedebrev, masse-e-post eller annen form for "søppelpost". Du samtykker videre til å ikke (i) etterligne noen person eller enhet, eller på falskt vis erklære eller ellers feilrepresentere din tilknytning til en person eller enhet; (ii) "forfølge" eller på annet vis trakassere, inkludert forsvare trakassering av andre, lure eller skade tredjeparter, inkludert å skade mindreårige på noe vis; (iii) forfalske titler eller på annet vis manipulere identifikasjoner for å skjule opphavet til brukerinnhold; (iv) hensiktsmessig eller uhensiktsmessig bryte noen gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov; eller (v) samle inn eller lagre personlig identifiserbare data om andre brukere.

Vi støtter eller kontrollerer ikke brukerinnhold overført eller lagt ut på nettstedet, og derfor garanterer vi ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten av brukerinnhold. Du forstår at ved å bruke nettstedet, kan du bli utsatt for brukerinnhold som er støtende, usømmelig eller forkastelig for deg. I den grad det er tillatt ifølge loven, påtar vi oss ikke under noen omstendighet ansvar for brukerinnhold, inkludert, uten begrensning, feil eller utelatelser i brukerinnhold, tap eller skade som du opplever som resultat av bruk av brukerinnhold som er overført, lastet opp, lagt ut, sendt via e-post eller på annet vis gjort tilgjengelig via nettstedet.

Du er inneforstått med at vi har rett til å avvise publisering eller fjerne brukerinnhold etter eget forgodtbefinnende, og vi forebeholder oss retten til å endre, forkorte eller slette brukerinnhold. Uten å begrense allmenngyldigheten til det ovennevnte eller andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, har vi rett til å fjerne brukerinnhold som bryter med disse vilkårene og betingelsene eller på annet vis er forkastelig, og vi forebeholder oss retten til å avvise tjenester uten forhåndsvarsel til brukere som bryter disse vilkårene og betingelsene eller krenker andres rettigheter.

11. Klager i forbindelse med opphavsrett

Vi respekterer andres intellektuelle opphavsretter. Hvis du mener at materiale med opphavsrett har blitt kopiert på et slikt vis at det innebærer krenking av opphavsretten, kan du sende en e-post eller et skriftlig varsel til vår utpekte ansvarlige for varsler om krenking, og oppgi følgende: (i) identifikasjon av materiale med opphavsrett som du mener har blitt krenket, samt bekreftelse på at du har opphavsrett eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren; (ii) beskrivelse av materialet som du mener har blitt krenket, samt hvor dette materialet befinner seg på nettstedet; (iii) din adresse, e-postadresse og ditt telefonnummer.

Vår utpekte ansvarlige for varsler om påstått krenking av opphavsrett er Acapo AS (tidligere AS Bergen Patentkontor og Actio-Lassen AS), Runar Bjaalid, partner, advokat, ACAPO AS, postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, Norge Tlf.: +47 55 21 53 59 / +47 41 51 75 78 , faks: +47 55 21 40 81, e-post: rb@acapo.no.

MERKNAD: KONTAKTINFORMASJONEN OVENFOR ER OPPGITT KUN FOR Å VARSLE AVEDA NORWAY ONLINE OM AT MATERIALE MED OPPHAVSRETT KAN HA BLITT KRENKET. ANDRE FORESPØRSLER VIL IKKE BLI BESVART VIA DENNE PROSESSEN OG BØR RETTES TIL VÅR KUNDESERVICEGRUPPE VIA E-POST PÅ info.no@aveda.com.

12. Fremstillinger og garantier, ansvarsbegrensning

VED Å TILBY DETTE NETTSTEDET FORPLIKTER IKKE AVEDA NORWAY ONLINE SEG TIL NOEN KOMMERSIELL TRANSAKSJON MED BRUKEREN. NETTSTEDET PRESENTERES "SOM DET FREMSTÅR". VI GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ELLER NETTSTEDET, OG EKSKLUDERER ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG VILKÅR AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ELLER NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIl, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, BORTSETT FRA I DEN GRAD SLIKE FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER IKKE LOVMESSIG KAN EKSKLUDERES. DU SAMTYKKER TIL AT VI, I DEN GRAD DET TILLATES UNDER GJELDENDE LOVGIVNING, IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL HA ANSVAR ELLER ERSTATNINGSPLIKT (KONTRAKTSMESSIG, FOR SKADEVOLDENDE FORHOLD ELLER ANNET) FOR NOEN (a) AVBRUTT FORRETNINGSVIRKSOMHET, (b) AVBRUTT ELLER FORSINKET TILGANG TIL NETTSTEDET, (c) DATA SOM IKKE MOTTAS, SOM MOTTAS FEIL, SOM ER SKADET, ØDELAGT ELLER MODIFISERT, (d) TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM FØLGE AV AKTIVITET FORBUNDET MED, ELLER I TILSTEDEVÆRELSE AV, UTGÅENDE KOBLINGER PÅ NETTSTEDET, (e) DATAVIRUS, SYSTEMSVIKT ELLER FUNKSJONSFEIL SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUK AV NETTSTEDET, INKLUDERT BRUK AV HYPERKOBLINGER TIL OG FRA TREDJEPARTERS NETTSTEDER,, (f) EVENTUELLE UNØYAKTIGHETER ELLER UTELATELSER I INNHOLDET, ELLER (g) HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL.

VI VIL HELLER IKKE, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, KUNNE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SÆRSKILTE ELLER UTILSIKTEDE SKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE) FORBUNDET MED NETTSTEDET ELLER DIN BRUK AV NETTSTEDET, UANSETT HANDLING, DET VÆRE SEG KONTRAKTSMESSIGE ELLER SKADEVOLDENDE FORHOLD ELLER ANNET. ETTERSOM ENKELTE LAND IKKE TILLATER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGETAP ELLER TILFELDIGE TAP, VIL VÅRT ERSTATNINGSANSVAR I SLIKE LAND VÆRE BEGRENSET TIL MAKSIMALT TILLATT GRAD IFØLGE GJELDENDE LOV.

13. Skadesløshet

I den utstrekning som loven tillater det, samtykker du til å forsvare oss og holde oss skadeløse mot alle tap, skader og kostnader, inkludert advokathonorarer innenfor rimelighetens grenser, som oppstår i forbindelse med krav eller handlinger fra tredjeparter som følge av din bruk av nettstedet. Du samtykker også til å holde oss skadesløse ved alle tap, skader eller kostnader, inkludert advokathonorarer, som følge av din bruk av programvareroboter, edderkopper, søkeroboter eller lignende datainnsamlingsverktøy, og ved alle andre handlinger fra din side som utgjør en urimelig belastning av vår infrastruktur.

14. Tvister

Ved tvister i forbindelse med nettstedet skal alle rettigheter, forpliktelser og handlinger som omfattes av disse vilkårene og betingelsene, være underlagt svensk lovgivning. Alle tvister som på noe vis er tilknyttet ditt besøk på nettstedet, skal fremlegges for en egnet nasjonal domstol eller annen juridisk instans, forutsatt at dersom du på noe vis har krenket eller truet med å krenke våre intellektuelle eiendomsrettigheter eller intellektuelle eiendomsrettigheter til våre tilknyttede enheter, partnere eller lisensgivere eller har gitt annen grunn til rettmessig krav , kan vi søke om rettslig pålegg eller annen relevant erstatning i en kompetent jurisdiksjon.

15. Samtykke til å motta elektroniske varsler via nettstedet eller e-post

Du sier deg enig i å motta elektroniske avtaler, varsler, avsløringer og annen kommunikasjon (“Varsler”) som disse vilkårene og betingelsene henviser til, inkludert, uten begrensning, via e-post. Du samtykker til at alle varsler som vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. For å trekke tilbake ditt samtykke til å motta elektroniske varsler må du gi oss beskjed om dette via e-post, på info.no@aveda.com. og avslutte din bruk av dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at ditt samtykke til å motta varsler er adskilt fra ethvert valg du måtte foreta angående mottak av markedsføringshenvendelser. Dine muligheter angående mottak av markedsføringshenvendelser finnes i våre retningslinjer for personvern.

16. Generelt

Du bekrefter og samtykker til at disse vilkårene og betingelsene utgjør den fulle og hele avtale mellom oss hva gjelder din bruk av nettstedet, og at de erstatter og har gyldighet over alle tidligere forslag, avtaler eller annen kommunikasjon.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene og betingelsene etter eget forgodtbefinnende, ved å annonsere og legge ut endringene på nettstedet. Alle endringer trer i kraft umiddelbart ved utlegging på nettstedet og utsending av varsel om slik endring. Din fortsatte bruk av nettstedet innebærer at du samtykker til alle slike modifiserte vilkår og betingelser.

Ikke noe i disse vilkårene og betingelsene skal anses å opprette foretak, partnerskap eller annen form for felles virksomhet mellom oss. En eventuell unnlatelse fra vår side i å kreve din oppfyllelse av disse vilkårene og betingelsene skal ikke ha noen innvirkning på vår fulle rett til å kreve slik oppfyllelse på et senere tidspunkt. Heller ikke skal vårt eventuelle frafall av krav i forbindelse med et brudd på en bestemmelse være å betrakte som frafall av selve bestemmelsen. Dersom en av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene skulle bli umulig å håndheve eller bli ugyldig under gjeldende lovgivning, eller bli ansett å være det ved rettslig avgjørelse, skal slik mangel på håndhevelsesmuligheter eller ugyldighet ikke bety at disse vilkårene og betingelsene blir umulig å håndheve eller ugyldige i sin helhet. Disse vilkårene og betingelsene skal endres, i den grad det er mulig, av håndhevende enhet, for gjenspeile den opprinnelige hensikten til partene, som fastsatt i den opprinnelige bestemmelsen.

Dersom du har spørsmål angående disse vilkårene og betingelsene, ber vi deg sende oss en e-post på info.no@aveda.com.

Copyright © Aveda Corporation. Med enerett.